Site Loading

Czym się różni wiara rzymskokatolicka od grekokatolickiej?

Różnice w wiarze grekokatolickiej i rzymskokatolickiej

Wiara rzymskokatolicka i grekokatolicka pomimo tego, że należą do religii chrześcijańskiej, występują pomiędzy nimi pewne różnice. Jednak nie wynikają one z niesionych prawd i wartości, ale ze sposobu prowadzenia liturgii oraz dyscypliny kościelnej.

Najpierw warto dowiedzieć się, co wpłynęło na różnice pomiędzy tymi dwoma wiarami. W 1054 r. miała miejsce wielka schizma wschodnia, która podzieliła chrześcijaństwo na wschodnie (grekokatolicyzm i prawosławie) i zachodnie (wiara rzymskokatolicka). Nie było to bowiem nagłe wydarzenie, ale proces, który postępował przez dłuższy okres czasu, aż osiągnął swój punkt kulminacyjny w drugiej połowie XI wieku.

Rożnicę miedzy religią rzymskokatolicką a grekokatolicką

Msze nie odbywają się w kościołach, ale w cerkwi. Pierwszym, co rzuca się w oczy zaraz po wejściu do świątyni jest ikonostas. To ozdobiona ikonami ściana, stojąca przed miejscem ołtarzowym, za którą wstęp mają tylko mężczyźni. Także na wielu innych ścianach w cerkwi są powieszone wszechobecne malowidła ścienne, feony i piękne ikony, przedstawiające świętych oraz sceny z ich życia.

Znaczącą różnicę widać w sposobie prowadzenia liturgii. Ksiądz na koniec mszy wygłasza kazanie przed ikonostasem, a nie jak w kościele katolickim przed ołtarzem lub na balkoniku. Podczas liturgii tzw. “taca” zbierana jest do koszyczka. Natomiast przed początkiem nabożeństwa, jak i w jego trakcie, można ustawić na stojaku świeczkę i pomodlić się za osobę, za którą chcemy. Podczas komunii w kościele katolickim przyjmuje się hostię w postaci opłatka. Natomiast w cerkwi jest to tzw. prosfora, czyli mała bułeczka, upieczona przed dzień przed niedzielą, wraz z czerwonym winem mszalnym. W kościele są organy, do których muzyki śpiewa chór. Z kolei w cerkwi ich nie ma, a śpiewa tylko sam chór lub jak go nie ma, zwyczajni uczestnicy mszy.

W wierze grekokatolickiej obowiązuje kalendarz juliański, czyli wszystkie święta cerkiewne obchodzone są 13 dni po świętach katolickich. Czyli np. wigilia świąt Bożego Narodzenia zamiast 24 grudnia wypada 6 stycznia kolejnego roku, ale według kalendarza juliańskiego jest to 24 grudnia. Zamiast dwóch dni Bożego Narodzenia są trzy. Podczas gdy grekokatolicy 6 stycznia maja wigilię, katolicy obchodzą święto Trzech Króli. Tutaj, także występuje różnica, gdyż w wierze grekokatolickiej nie ma takiego święta, ale jest Chrzest Pański tzw. Jordan. Jeśli chodzi o kwestię bierzmowania, jest on przyjmowany przez dzieci zaraz po ich ochrzczeniu.

W sumie czymś, co znacząco odróżnia te dwie wiary jest możliwość posiadania żon i dzieci przez księży grekokatolickich, ale przed ich poświęceń.

Close