Site Loading

Dlaczego Eucharystia to „Najświętszy Sakrament”?

Dlaczego Eucharystia to „Najświętszy Sakrament”?

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że „Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Dlaczego jest zatem tak ważna? Przede wszystkim dlatego ustanowienie Dlaczego Eucharystia to „Najświętszy Sakrament”?Eucharystii nastąpiło dzień przed męką Pana Jezusa na krzyżu, czyli w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Początkowo Eucharystię nazwał Sakramentem Ołtarza, który nazywana jest także Chlebem Anielskim, Łamaniem Chleba, Wieczerzą Pańską, Stołem Pańskim, Ciałem Pańskim, Najświętszym Sakramentem.

Po wspomnianej wieczerzy, Jezus podał swoim Apostołom kielich, który został wypełniony winem i rzekł do nich: “Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”

Przy okazji ważnych uroczystości, Najświętszy Sakrament zostaje wystawiony w postaci hostii w monstrancji. Podczas uroczystej Mszy Świętej zdarza się, że ministranci przyklękają przed tabernakulum, na którym jest monstrancja.

Oznacza to, że występuje dla nich dwóch Jezusów. Jeden w tabernakulum, natomiast drugi Ten, który dzieje się podczas całej Mszy Świętej. Metodą dedukcji można dojść do prostego wniosku, że Msza jest zaledwie dodatkiem. Ma to związek z historią, ponieważ kiedyś Eucharystia nie mogła się rozpocząć, dopóki Jezus Eucharystyczne nie został wystawiony w monstrancji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close