Site Loading

Islam a Chrześcijaństwo – podobieństwa i różnice

Różnice i podobieństwa między Chrześcijaństwem a Islamem

Ostatnimi laty coraz więcej mówi się o islamie, religii, którą w większości wyznają osoby posiadające arabskie korzenie. Wydawać by się mogło, że jest to skrajnie różna religia niż chrześcijaństwo, w końcu muzułmanie modlą się do innego boga a ich obrządki są całkowicie odmienne od tych katolickich. Jakie są największe podobieństwa i różnice między tymi dwoma religiami?

Podobieństwa

Różnice i podobieństwa między Chrześcijaństwem a IslamemWarto pamiętać, że zarówno chrześcijaństwo, jak i islam wywodzą się z jednej z pierwszych religii monoteistycznych na świecie – z judaizmu. Nawet Tora, pięcioksiąg mojżeszowy, jest uznawana za świętą księgę wśród Żydów, muzułmanów oraz przedstawicieli większości odłamów chrześcijaństwa. To Abraham, który według Starego Testamentu osiadł w Ziemi Obiecanej, jest protoplastą współczesnych katolików, protestantów, muzułmanów czy przedstawicieli kościoła ortodoksyjnego. Często zapominamy również, że wiele postaci kluczowych w religii chrześcijańskiej jest także wymienionych w Koranie, świętej księdze islamu. Znajdziemy tam zarówno Jezusa, który dla chrześcijan jest zbawicielem, dla muzułmanów zaś mesjaszem (nieuznawanym z kolei przez religię judaistyczną). Poza tym w Koranie wymieniony jest też archanioł Gabriel, który w obydwu religiach odegrał kluczowe role. Na przestrzeni wieków islam podzielił się na dwa nurty – szyicki i sunnicki, które w wielu aspektach są totalnie odmienne. Podobnie w chrześcijaństwie prócz katolików możemy znaleźć grekokatolików (prawosławie) oraz przedstawicieli kościoła reformowanego (protestanci).

Różnice

Mimo tak wielu podobieństw islam oraz chrześcijaństwo są bardzo różne, przedstawiciele obu religii mają zupełnie inne dogmaty wiary, dni święte czy obowiązki. Założycielem chrześcijaństwa był Jezus, uznawany przez swoich wyznawców za syna bożego, natomiast Mahomet, protoplasta islamu, był „tylko” człowiekiem, którego natchnął bóg, przez muzułmanów nazywany Allahem. Chrześcijaństwo jest też starsze niż islam, który powstał aż pięć wieków później niż religia Chrystusowa.

Close