Site Loading

Jak rozumieć cuda i religię wg. papieża?

Cud komunikantu

Istotą religii katolickiej jest swoiste przyjęcie do siebie Boga, w którego wierzymy. Dzieje się to za sprawą komunikantów i hostii. Komunikant wypiekany jest z mąki i wody. Dopóki nie zostanie przeistoczony za pośrednictwem duchownego nie ma tak na prawdę żadnej religijnej wartości. O komunikantach i hostiach każdy wierny powinien wiedzieć cokolwiek. To właśnie przecież na ich przyjęcie czekamy przez mszę świętą. Wcześniej podczas wspólnej modlitwy przygotowujemy się do tego, abyśmy mogli z czystym sumieniem przyjąć komunikanty i hostie, które duchowny przeistacza dla nas w Komunię Świętą. Pewnego razu Jan Paweł II sam doznał cudu, który stał się właśnie w dużej mierze dzięki komunikantom i hostiom. Podczas udzielania Komunii Świętej jednej z Koreanek, która przybyła na pielgrzymkę opłatek zmienił się w kawałek ciała. Papież pobłogosławił kobietę i dalej czynił swą powinność względem wiernych. Jak więc widać religia katolicka to nie tylko tradycja. To coś, co powinno wyznaczać nam drogę dobrego życia.

Aby odpowiednio zadbać o hostie, przechowuje się je w puszkach na komunikanty.

Jak zrozumieć religię katolicką?

Średniowiecze to dość burzliwy czas w dziejach Europy. Do dziś dni zachowały się z tego okresu pewne pamiątki w tym chociażby relikwiarze średniowiecznej europy. Na lekcjach religii każdy poznaje znaczenie wszystkich zachowanych pamiątek religijnych. Taki powrót do korzeni i zrozumienie czym są słynne relikwiarze średniowiecznej europy oraz dlaczego są celebrowane w tak szczególny sposób to fundamentalna wiedza, która pozwala w sposób świadomy zrozumieć istotę religii katolickiej. W ludziach należy szerzyć takie informację. Muszą wiedzieć dlaczego niektóre elementy takie jak chociażby właśnie relikwiarz średniowiecznej europy, bo tylko dzięki temu nasza wiara nie jest kontynuowaniem wielowiekowej tradycji a świadomym wyborem pewnej ścieżki życia. Jan Paweł II niejednokrotnie głosił i omawiał czym są relikwie średniowiecznej europy. Był to człowiek, który zaczął cierpliwie nauczać i tłumaczyć, że wiara katolicka jest czymś szczególnym a jej głównym zadaniem jest szerzenie dobra, pokoju i miłości wobec ludzi.

Close