Site Loading

Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, który w pełni oddany był swojej misji. Karol Wojtyła był erudytą, który przez swoją wiarę i nauczanie był ceniony i uwielbiany na całym świecie. Był zorientowany na problemy swoich wiernych, dlatego między innymi dążył do przemian, które wyzwoliłyby Polskę spod jarzma komunizmu. Najsłynniejsze w tym kontekście jego nauczania są Jan Paweł IIsłowa, które wypowiedział na Placu Zbawiciela w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi … tej ziemi”. Papież- Polak poświęcił wiele swojej nauki zagadnieniu wolności, która według niego posiada wymiar indywidualny i społeczny. Według niego personalizm chrześcijański łączy afirmację wolności jednostkowej z apelem o jej uszanowanie i odpowiedzialność w korzystaniu z niej w życiu społecznym. Jan Paweł II w swoim nauczaniu na pierwszy miejscu stawiał człowieka, dzięki temu wywarł ogromny wpływ na losy swoich wiernych. Był on papieżem, który właśnie miłością nawracał wiernych i swoim życiem dawał przykład chrześcijańskiego postępowania. W wielu kościołach znajdują się relikwie Jana Pawła II, które cieszą się niezwykła czcią wiernych. Papież – Polak był mistykiem, niezwykłym uczonym i nauczycielem, za którym podążali wierni z całego świata. Warto na pewno odwiedzić kościół, w którym znajduje się relikwiarz papieża Jana Pawła II, ponieważ będzie to niezwykłe przeżycie duchowe dla każdego.

 

Close