Site Loading

Święty Wojciech to istotna postać na łamach polskiej historii. Uznawany jest on za jednego z najważniejszych świętych i błogosławionych. Jego misja apostolska miała duży wpływ na losy państw słowiańskich. Zasłynął on z opieki nad ubogimi, więźniami oraz z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Ten słynny biskup chciał chrystianizować naród pruski. Jednak jego dwie próby zakończyły się porażką. Zginął on śmiercią męczeńska, podczas podjęcia pracy misyjnej. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry i sprowadził je do Gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane. Wbrew pozorom to właśnie owe niepowodzenia okazały się sukcesem. Relikwie św. Wojciecha zostały pogrzebane w Gnieźnie i stały się fundamentem założonej w 1000 roku archidiecezji gnieźnieńskiej( pierwszej metropolii kościelnej w Polsce). Męczeńska śmierć świętego Wojciecha stała się przyczyną zjazdu gnieźnieńskiego, który doprowadził do umocnienia pozycji Bolesława Chrobrego wobec władców państw sąsiadujących z Polską. Do dzisiaj wizerunek św. Wojciecha cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Miejscem kultu tego męczennika jest przede wszystkim katedra gnieźnieńska, gdzie oprócz relikwiarza kościelnego znajdują się słynne drzwi gnieźnieńskie, które należą do najbardziej interesujących zabytków europejskiej sztuki ludwisarskiej okresu romańskiego. Ukazują one żywot świętego Wojciecha i są jednym z najstarszych dzieł polskiego odlewnictwa w brązie. Wizerunek tego słynnego męczennika znajduje się też w herbach dwóch miast: Trzemeszna i Radzinkowa.

Close