Site Loading

Monstrancja w Kościele katolickim kojarzona jest głównie z kultem Eucharystii, jeśli nie bierze udziału we Mszy Świętej, wtedy pomaga w oprawie adoracji hostii w czasie procesji lub w trakcie wystawienia jej w kościele, czyli kulcie indywidualnym.

Monstrancje w stylu gotyckimHistoria monstrancji sięga 1264 roku, kiedy papież Urban IV zdecydował się ustanowić Boże Ciało. Monstrancja tożsama z Najświętszym Sakramentem (o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach) zaczęła przybierać formę tryumfalną, a jej dopełnieniem byłą procesja.

Dzisiejszy kształt monstrancji istniał dopiero od XV wieku, dość późno zważywszy na fakt, że takie naczynia liturgiczne jak patena czy kielich posiadały swoją symbolikę liturgiczną nawet w XII czy XIII wieku.

Przejdźmy jednak do konkretów, czyli tytułu. Monstrancje w stylu gotyckim przybierają kształt pojedynczej wieży albo kościoła z wieżami. Jednak najbardziej znana forma (zresztą znana do dzisiaj) to typ monstrancji, która przypomina słońce. Skąd taka forma? Przede wszystkim koło symbolizuje figurę bez żadnej skazy, wiele osób wiążę je z symboliką Boga, który nie ma początku i końca.

Wracając do sztuki gotyckiej, to interesującą monstrancję można było spotkać we Włocławku, gdzie znajduje się monstrancja, pochodzącą z XV wieku, choć inne źródła podają, że mógł być to nawet wiek XIV. W czasie II wojny światowej zakupił ją biskup Karol Radoński w Londynie.

Close