Site Loading

Każda Msza Święta odprawiona jest według wielu zasad, przepisów, które obowiązują w Kościele od niepamiętnych czasów. Przede wszystkim należy zacząć od celebransa, czyli księdza. Jest to Msza Święta – zasadymężczyzna, który otrzymał święcenia za sprawą biskupa. Kapłan w trakcie odprawiania Mszy Świętej ma na sobie strój liturgiczny. W Kościele rzymsko-katolickim strój ten składa się z ozdobnego płaszcza na zewnątrz ornat. Pod spodem ubiera albę, czyli białą szatę do stóp. Nie można również zapomnieć o stule – wąskim pasku przewieszonym przez szyję.

Msza święta odprawiana jest na ołtarzu, czyli specjalnym stole, który zazwyczaj znajduje się w centrum kościoła, aby wszyscy wierni mieli łatwy dostęp do niego i mogli dobrze słyszeć i wiedzieć księdza. W trakcie mszy św. Używane są specjalne naczynia liturgiczne, który przeważnie są złocone w środku i ustawiane są według ściśle określonych reguł.

Jeśli mówimy o przygotowaniu do mszy świętej, nie możemy nie wspomnieć o organiście, który jest odpowiedzialny za śpiew i muzykę. W trakcie liturgii księdzu pomagają ministranci, którzy np. zajmują się dzwonkami, gongiem, czytaniem Pisma Świętego (lektorzy), ale również zapalają kadzidło oraz gaszą świece. Ministrant, który niesie kadzidło nazywany jest nawikulariuszem, a ten, który je czyści to turyferariusz.

Close