Site Loading

Ile czasu przeciętny katolik spędził w swoim życiu w kościele? Celebrowanie świąt, chrztów, komunii, czy ślubów zabiera sporo energii i czasu. Po co jednak to wszystko? Jakie to ma znaczenie?

Msza Święta nawiązuje do ostatniej wieczerzy. Składa się ona z trzech części, pierwsza z nich to obrzędy wstępne. Całość zaczyna się od procesji wejścia, pojawiła się ona wraz z powstaniem kościołów. Kiedyś zakrystia była zawsze obok głównego wejścia, dlatego odprawiający mszę musiał za każdym razem procesjonalnie udawać się do ołtarza. Asystował temu śpiew psalmów. Za Obrzędy wstępne mszy świętejwprowadzenie śpiewów odpowiedzialny jest Celestyn I. Taki wstęp rozpoczyna mszę oraz scala wszystkich zgromadzonych w jedność. Pierwszym etapem liturgii jest pozdrowienie ołtarza, które dokonujemy poprzez trzy akty: pokłon, ucałowanie oraz okadzenie kadzielnicą.

Kolejna część to wykonanie znaku krzyża przez kapłana oraz pozdrowienie ludu. Krzyż symbolizuje nasze zbawienie, natomiast pozdrowienie – obecność Jezusa. Pozdrowienie kapłana i odpowiedź ludu ujawnia także misterium zgromadzonego kościoła. Następnie celebrans może w krótkim wstępie omówić tajemnicę liturgii dnia. Akt pokutny, który następuje kolejno ma uzmysłowić nam naszą grzeszność i słabość. Powinniśmy szczerze żałować za swoje przewinienia, aby być godnym przyjęcia słowa Pana Boga.

Dalszym elementem jest Kyrie eleison, potem Gloria. Jest to starodawny hymn wielbiący jedynego Boga oraz Chrystusa. Ostatnią częścią obrzędów wstępnych mszy świętej jest Kolekta, czyli zbiór cichych modlitw. Wszyscy razem z kapłanem trwają przez chwilę w milczeniu, aby uświadomić sobie, że stoją w obecności Boga i by w modlitwie osobistej wypowiedzieć swoje prośby. Na końcu kapłan odmawia modlitwę.
W religii chrześcijańskiej bardzo ważna jest msza święta, jej części oraz osoby, które w niej uczestniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close