Site Loading

Naczynia liturgiczne pełnią bardzo ważna rolę podczas mszy świętej. Należy więc je otaczać specjalnym szacunkiem. Służą one do przechowywania Najświętszego Sakramenty, hostii, wody oraz wina. Naczynia liturgiczne są również niezbędne do wykonywania czynności związanych z odprawianiem mszy świętej. Do najgodniejszych nauczyć podczas liturgii należą kielich i patena, Renowacja naczyń liturgicznychponieważ to w nich spoczywają postacie eucharystyczne.

Jeśli chodzi o rys historyczny, to kielich przybierał różne charakterystyczne kształty i misterne ozdoby na przestrzeni wieków. Z kolei patena służyła do składania na niej chleba przeznaczonego do przeistoczenia i łamania. W miarę stosowanie coraz mniejszych hostii, zmniejszała się również patena. Niezwykła symbolika kielicha i pateny związana jest z ich zastosowaniem podczas liturgii. Według nowego pontyfikatu oba te naczynia liturgiczne symbolizują grób Pański, ponieważ służą do składania w nim Ciała i Krwi Chrystusa Eucharystycznego. Naczynia liturgiczne zazwyczaj wykonane są ze szlachetnych materiałów, które symbolizują ich znaczenie i podkreślają ich podniosłość podczas mszy świętej.

Close