Site Loading

Sposób na wyższe odszkodowanie – dopłaty do odszkodowań. Jak to działa?

Sposób na wyższe odszkodowanie – dopłaty do odszkodowań. Jak to działa?

Okazuje się, że nie zawsze musimy zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela. W tym przypadku na uwagę zasługują dopłaty do odszkodowań, jakie cieszą się sporym zainteresowaniem. Czym się cechuje to pojęcie? Kiedy można starać się o dopłatę? O czym pamiętać?

Dopłaty do odszkodowań – kiedy z nich skorzystać?

Nie zapominajmy o tym, że o dopłatę może starać się każdy poszkodowany, który uważa, że uzyskał za niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy otrzymaliśmy właściwą kwotę, warto zwrócić uwagę na kosztorys naprawy i decyzję. Dokumentacja powinna zawierać zapisy, poprzez które poszkodowana osoba otrzyma zaniżone odszkodowanie. Dotyczą one głównie:

  • amortyzacji,
  • zaniżonej wartości pojazdu,
  • użycia części zamiennych,
  • naprawy zamiast wymiany,
  • braku dodatkowych świadczeń.

Osoba poszkodowana może spotkać się z odmową co do wypłaty dodatkowej kwoty. Ma to związek przykładowo ze zwrotem kosztów wynajmu auta. Ubezpieczyciel w takim wypadku uznaje, że poszkodowany nie musiał korzystać z wypożyczenia. Jednakże pamiętajmy o tym, że w każdej z tych sytuacji można starać się o dopłatę do odszkodowania.

Kiedy uzyskamy dopłatę do odszkodowania?

Dopłatę może uzyskać poszkodowany, który otrzymał zaniżone odszkodowanie. Jest to możliwe w kilku przypadkach, jakie dotyczą błędów w kosztorysie, częściowej szkody, nie zakończenia trzeciego roku od wydania decyzji ubezpieczyciela i oszacowania przez ubezpieczyciela, że nastąpiła całkowita szkoda z OC sprawcy. Co ciekawe, odszkodowanie uzyskamy także wtedy, gdy nie zdecydowaliśmy się na naprawę pojazdu lub już je sprzedaliśmy.

Dopłaty do odszkodowania – jak z nich skorzystać?

W celu skorzystania z dopłaty należy złożyć reklamację od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela. W dokumencie warto zawrzeć stosowną (zdaniem osoby poszkodowanej) kwotę odszkodowania, a roszczenie musi być uzasadnione. W tym wypadku przydadzą się też materiały, jakie potwierdzą wartość naprawy,  np. kosztorys od niezależnego rzeczoznawcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zawsze przychyla się do reklamacji – kolejnym etapem jest zatem złożenie pozwu we właściwym sądzie rejonowym. Na szczęście pomoc oferują firmy odszkodowawcze jak XPRIME, które stają się pełnomocnikiem poszkodowanego. Doświadczona osoba przygotuje pisma w naszym imieniu, będzie też nadzorować sprawę i brać udział w sądowej batalii. Pod adresem URL możesz sprawdzić całą ofertę firmy XPRIME.

Close