Site Loading

Sztandary i dzwonki kościelne – na chwałę papieżowi

Wykorzystanie sztandarów w kościele

W świątyniach od wieków używane są sztandary kościelne. Jest to kawałek prostokątnego materiału z haftowanym wzorem, który wykonuje się z najróżniejszych materiałów. Do najpopularniejszych należą len, bawełna, konopie czy też jedwab. Haft zwykle przedstawia wizerunek patrona parafii lub osoby blisko z parafią powiązanej. Dziś na przykład mnóstwo sztandarów kościelnych opiewa w wizerunek polskiego papieża Jana Pawła II. Wszystko to za sprawą tego, że był to człowiek wyjątkowy, który swoją posługę przez wszystkie lata pontyfikatu pełnił z powołaniem, dobrocią i empatią dla ludzi. Oczywiście sztandary kościelne nie są najważniejsze. Liczy się to czy człowiek rozumie po co w ogóle się je stosuje i jaki jest ich główny cel. Dla niektórych są to po prostu kawałki tkaniny zakończonymi ozdobnymi frędzlami, ale wykorzystanie sztandarów kościelnych to dla wiernych coś więcej. Człowiek, który uczęszcza na liturgię musi być świadom wszystkiego co się podczas niej dzieje a zrozumienie wymaga dużego poświęcenia.

Elementy wykorzystywane podczas liturgii i świadomość wyznawanej wiary

Dźwięk dzwonków kościelnych harmonijnych zna każdy wyznawca religii katolickiej. Od wieków wykorzystuje się je podczas liturgii i każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego do czego służą i jak powinien się zachować w momencie kiedy w rozchodzi się głos dzwonków kościelnych harmonijnych. Religia katolicka nie zmieniła się od wielu lat. Wprawdzie świadomość i mentalność ludzi jest nieco inna. Dawniej całe życie wierzących osób świeckich podporządkowane było władzom kościoła. W dużej mierze to Jan Paweł II – ceniony Polak przez wiele lat pełniący pontyfikat wpłynął na świadomość ludzi. Udowodnił, że to nie dzwonek kościelny harmoniczny ani nawet ksiądz nie są wyznacznikiem naszej wiary. To własne przekonanie jest podstawą i to my sami musimy mieć świadomość tego dlaczego to wszystko od wielu lat się dzieje. Elementy liturgiczne w tym dzwonek kościelny harmoniczny to jedynie dodatek, który nie jest w stanie zastąpić tego w jaki sposób my sami interpretujemy i rozumiemy słowa przekazywane nam przez duchownych.

Close