Site Loading

Zadania geodety podczas budowy domu. Poradnik budowlany

Zadania geodety podczas budowy domu. Poradnik budowlany

Planując inwestycję budowlaną, musimy mieć świadomość potrzeby zaangażowania w prace uprawnionego geodety. Jego obecność jest niezbędna już na samym początku i trwa aż do zakończenia budowy. Dowiedz się, jakie są zadania geodety podczas budowy domu.

3 kroki do wymarzonego domu

Geodeta jest osobą odpowiedzialną za pomiar działek i gruntu oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej. Jego obecność jest niezbędna na każdej budowie, a dokumentacja, którą sporządza, umożliwia nam kontynuowanie prac. Zadania geodety podczas budowy domu można podzielić na 3 etapy:

  1. Mapa do celów projektowych.
  2. Wytyczenie budynku i przyłączy.
  3. Inwentaryzacja powykonawcza.

Warto również skorzystać z jego pomocy jeszcze zanim kupimy wymarzoną działkę. Geodeta wyznaczy nam położenie punktów granicznych, dzięki czemu dowiemy się, czy przebieg granic działki jest zgodny z tym, o czym poinformował nas sprzedający.

Mapa do celów projektowych

Jednym z dokumentów, który musimy dostarczyć podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, jest mapa do celów projektowych. Sporządza się ją na bazie mapy zasadniczej w skali 1:500 i jest elementem niezbędnym podczas realizacji każdej inwestycji.

Mapa do celów projektowych jest wymagana przez architekta do zaadaptowania budynku, czyli zlokalizowania go na działce i określenia przebiegu przyłączy. Dopiero wykonanie tej czynności pozwala nam na złożenie stosownej dokumentacji i ubieganie się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wytyczenie budynku i przyłączy

Po dopełnieniu wszystkich formalności geodeta musi ponownie pojawić się na działce w celu wytyczenia budynku i przyłączy. Wytyczenie to nic innego jak umieszczenie obiektu na działce zgodnie z tym, co zostało zaprojektowane. Wyznaczone zostają punkty charakterystyczne, czyli osie lub narożniki zewnętrzne budynku. Obecność geodety jest niezbędna, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem potrzebna jest do tego osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Właściwe wytyczenie budynku jest niezmiernie ważne, ponieważ lokalizacja obiektu musi być zgodna z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Muszą również zostać zachowane odpowiednie wymiary i odległości, gdyż w przeciwnym wypadku nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę obiektu.

Inwentaryzacja powykonawcza

Ostatnim etapem pracy geodety jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, czyli sprawdzenia zgodności zrealizowanego obiektu z wcześniejszymi wytycznymi. Na podstawie tej czynności wykonuje się stosowną dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Dane powinny zawierać elementy niezbędne do wniesienia aktualizacji na mapie zasadniczej o nowo powstałe budynki i inne obiekty.

Więcej szczegółowych informacji o zadaniach geodety przy budowie domu znajdziesz na stronie poznańskiego specjalistywww.poznan-geodeta.pl

Close