Site Loading

Znaczenie oraz symbolika Sakramentu Chrztu Świętego

Znaczenie oraz symbolika Sakramentu Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego jest to najważniejszy z sakramentów. Często zapominamy o jego znaczeniu, a dzięki niemu zmywamy z siebie grzech pierworodny, który ciąży na nas przez występek Adama oraz Ewy.

Jest to zazwyczaj pierwsza łaska, którą Bóg ofiarowuje nam po urodzeniu. Dzięki niej stajemy się Dziećmi Bożymi oraz wstępujemy w kręgi Kościoła. Ten sakrament jest symbolem czystości, niewinności oraz wierności.

Znaczenie oraz symbolika Sakramentu Chrztu ŚwiętegoZdarzają się chrzty ludzi dorosłych, są oni wtedy w pełni świadomi i jest to ich własna decyzja. W przypadku małych dzieci – jest to ustalenie rodziców.

W wierze chrześcijan sakramentu tego udziela kapłan polewając głowę osoby przystępującej wodą święconą. Po tym akcie wypowiada zwrot: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Na obrzędy chrztu świętego wybiera się chrzestnych, którzy mają pomagać w wychowaniu osoby ochrzczonej w wierze. Podczas sakramentu nowy członek kościoła zazwyczaj ubrany jest na biało. Nadaje mu się również imię, najlepiej chrześcijańskie. Jest to związane z wyborem patrona.

Jeżeli życie dziecka jest zagrożone i nie ma czasu na organizację chrztu, czy wezwanie kapłana-sakramentu może udzielić osoba inna niż kapłan. Dzięki temu zostanie ono oczyszczone z grzechu pierworodnego i będzie mogło wstąpić do Królestwa Bożego.

Podczas sakramentu chrztu świętego korzysta się z wyjątkowych naczyń mszalnych, aby podnieść rangę tego wydarzenia.

Close